Fenyang Road Spa 

time:  2019.4 ~ 2019.6
site:Fenyang Road, Shanghai
area: 100㎡
architect: qiutian、Zhuoran Quan
__________________________________
汾阳路spa
日期:2019.4 ~ 2019.6
地点: 上海市汾阳路 
面积:100㎡
设计:秋天、全倬冉


10-1
8-1
7-8
2-5
1-6
6-1
2019.09.18
Fenyang Road Spa
Fenyang Road Spa
 
Suzhou
Suzhou
TENHOU
Jiangxi   Onsen
Jiangxi Onsen
(onging)
Hotels on the mountain
Hotels on the mountain
(ongoing)
Zhuajiajiao Factory Renovation
Zhuajiajiao Factory Renovation
(onong)
Mini showroom
Mini showroom
Tuankou Onsen
Tuankou Onsen
Shipyard 1862
Shipyard 1862
(KKAA)