AK8A4239
Wang Innovation
Wang Innovation Office
王牌创新办公室
2022.10

Locate: Guojinzhongxin Shanghai, China    
Area: 180㎡
Project team: qiutian、Xuewei Zhang
Client: Wang Innovation
Photo: Mingyi Chu

地点:上海国金中心
面积:180
设计:秋天、张雪薇
业主:王牌创新
摄影:储明逸
AK8A4135
AK8A4254
AK8A4229
AK8A4174
DO1070314
AK8A4166
AK8A4035
AK8A4014-2
AK8A4096
220831 王牌发布平面
221010 王牌发布轴测 2